Projekt

Wspólnie z naszymi partnerami w grupie jesteśmy w stanie wykonać:

Koncepcje

Wykonujemy koncepcje architektoniczne i wizualizacje.

Doradztwo techniczne, ekspertyzy

Na każdym etapie inwestycji zapewniamy niezbędne doradztwo techniczne.

Biuro projektowe wykonuje profesjonalne ekspertyzy i opinie istniejących konstrukcji budowlanych i budynków.

Optymalizacja projektów

Dzięki doświadczonemu zespołowi projektantów mamy możliwość optymalizacji projektu pod kątem zmniejszenia kosztów inwestycji, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo konstrukcji

Inwentaryzacje i pomiary

Przebudowa starego dworca w Katowicach zdjęcie z prac

Posiadamy własny niezbędny sprzęt pomiarowy LEICA 3d Disto do wykonania szczegółowych inwentaryzacji szczególnie w przypadku potrzeby dokładnego odwzorowania rzeczywistych kształtów istniejących fragmentów konstrukcji.

Obliczenia konstrukcji, projekty budowlane, techniczne i warsztatowe

Nasi główni projektanci zdobyli wykształcenie na uczelniach technicznych w Dani oraz we Francji. Współpracują ściśle z polskimi uczelniami technicznymi i instytutami badawczymi oraz posiadają uprawniania budowlane zgodne z polskimi i zagranicznymi wymogami.

Posiadamy najnowsze, specjalistyczne oprogramowanie BIM do modelowania i obliczeń konstrukcji i ich połączeń takie jak SCIA Engineer, TEKLA Structres, Idea Sttaica, oraz Gfas i Mpile do analizy i projektowania konstrukcji geotechnicznych i fundamentów palowych.

Projekty konstrukcji szklanych

Od 2023 roku posiadamy niezbędne oprogramowanie i wiedze do obliczeń konstrukcji szklanych.